Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt begeleiding bij/en toezicht op alles wat mensen doen om zichzelf te verzorgen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Het gaat om hulp ‘met de handen op de rug’.

Hulp en verzorging
Beschermd wonen

Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex.

Hulp en verzorging
Dagbesteding

Bij dagbesteding gaat iemand een of meerdere dagdelen per week naar een instelling. Daar volgt hij of zij in groepsverband activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld bewegen, creativiteit, budgetteren, geheugentraining, gezamenlijk koken en eten.

Hulp en verzorging
Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving en die niet zelf een hulp kunnen betalen.

Hulp en verzorging
Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aansturen bij of plannen van huishoudelijke taken, het bieden van een dagstructuur en het maken van een weekplanning.

Hulp en verzorging
Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd. De cliënt verblijft voor een of meerdere etmalen ergens anders dan thuis. Veelal vindt logeren plaats in een instelling. Logeren wordt vaak ingezet om de mantelzorgers die intensief voor de cliënt zorgen, te ontlasten.

Hulp en verzorging
Mantelzorg(compliment)

Heeft u mantelzorg of geeft u mantelzorg en woont u in Beemster? Dan kunt u met vragen, advies of een gesprek contact opnemen met de consulent mantelzorgondersteuning:

RSWP Beemster

0299 820 397 (maandag t/m woensdag van 09.00 tot 12.00 uur)

Hulp en verzorging
Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wilt u zelf bepalen van wie u hulp krijgt of welke voorziening u koopt? Dan is mogelijk het Persoonsgebonden budget (Pgb) iets voor u.U krijgt dan een budget toegekend door de gemeente waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

AOW, Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Hulp en verzorging
Rolstoelvoorzieningen

Zowel handbewogen, elektrische als sportrolstoelen zijn maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Hulp en verzorging
Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om drempelhulpen, keukenaanpassing of een traplift.

Gezond en veilig wonen, Hulp en verzorging, Wonen en leefomgeving