Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Bouw en verbouw vergunning

Wilt u iets gaan bouwen of verbouwen dan zijn daar regels voor en heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Via omgevingsloket.nl kunt u vooraf checken of een vergunning nodig is en kunt u een aanvraag indienen.

Gezond en veilig wonen
Bouwtoezicht

Gemeentelijke bouwinspecteurs komen regelmatig uw bouwwerk controleren om te zien of er bouwtechnisch goed wordt gebouwd. Doet u iets niet volgens afspraak, de regels of de verleende omgevingsvergunning dan kunnen zij ingrijpen, vooral als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid.

Gezond en veilig wonen, Openbare voorzieningen
Brandveilig gebruik gebouwen

Beheert u een bedrijf of instelling? Vanwege de brandveiligheid moet u bij een bepaald gebruik van een bouwwerk of inrichting een gebruiksmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Gezond en veilig wonen, Rechtspraak en veiligheid, Veiligheid
Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om drempelhulpen, keukenaanpassing of een traplift.

Gezond en veilig wonen, Hulp en verzorging, Wonen en leefomgeving