Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Bewonersmeldingen

Heeft u een klacht, melding, idee of compliment of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten! Wij horen graag uw mening over onze dienstverlening. U kunt via deze pagina ook melding maken van overlast, slecht onderhoud, kapotte dingen, vuil op straat, fraude en andere zaken.

Openbare voorzieningen, Wonen en leefomgeving
Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum € 25.000,- inclusief BTW.

Wonen en leefomgeving
Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.

Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Toeslagen, Wonen en leefomgeving, Woning huren en verhuren
Huurwoning (inschrijving)

Bent u op zoek naar een huurwoning in Beemster? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Woningnet. In Beemster zijn alle woningcorporaties met bezit in de gemeente als woningaanbieder aangesloten bij Woningnet.

Wonen en leefomgeving, Wonen en vergunningen, Woning huren en verhuren, Woning kopen en verkopen
Nationale Hypotheek Garantie

Hypotheek met borgstelling van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het kopen of verbouwen van een woning. U kunt NHG afsluiten via iedere geldverstrekker en/of hypotheekadviseur in Nederland.

Wonen en leefomgeving, Woning kopen en verkopen
Omgevingsvergunning

U wilt wat veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf?

Wonen en leefomgeving, Wonen en vergunningen
Rest groen kopen of huren

Wilt u een strook (rest)groen bij uw tuin betrekken? Soms kunt u een aantal vierkante meters (rest)groen van de gemeente kopen of huren.

U kunt een aanvraag doen

Wonen en leefomgeving
Rioolheffing

De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting.

Belastingen en heffingen, Belastingen, uitkeringen en toeslagen, Openbare voorzieningen, Wonen en leefomgeving
Straatfeesten

Voor het organiseren van een straatfeest op de openbare weg heeft u geen vergunning meer nodig maar kunt u volstaan met een melding klein evenement.

Wonen en leefomgeving
Subsidie duurzaam verbouwen

Inwoners kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Het aan te vragen subsidiebedrag is per adres € 1.000,00 maximaal.

Wonen en leefomgeving
Urgentieverklaring

Als u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning kan de gemeente u - onder voorwaarden- voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen.

Wonen en leefomgeving, Woning huren en verhuren
Vergunningenwinkel

In onze vergunningenwinkel vindt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u uw (omgevings-) vergunningen aanvragen.

Ga naar de vergunningenwinkel

 

Wonen en leefomgeving, Wonen en vergunningen
Verhuizen naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere plaats in Nederland? Dan moet u hiervan binnen 5 dagen na vertrek aangifte doen bij uw nieuwe gemeente. U mag dit ook van tevoren doen.

Wonen en leefomgeving
Verloren of gevonden voorwerpen melden

Wie in Beemster iets is verloren of heeft gevonden, kan dit online doorgeven bij de gemeente via de website Verloren of gevonden.

Wonen en leefomgeving
Winkeltijden ontheffing

Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur geopend zijn. Op zon- en feestdagen mogen de winkels in Beemster geopend zijn:

Openbare voorzieningen, Producten en diensten kopen, Wonen en leefomgeving
Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn vaste of losse voorzieningen in of rond het huis waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om drempelhulpen, keukenaanpassing of een traplift.

Gezond en veilig wonen, Hulp en verzorging, Wonen en leefomgeving