Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Vervoerkostenvergoedingen Wmo

Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), kunt u in bijzondere gevallen een individuele vervoerkostenvergoeding verstrekt krijgen.

Openbaar vervoer