Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Dwangsom

Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep overheid, Overheid en democratie
Handhavingsverzoek

De gemeente wil een veilige, schone en gezonde woon- en leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven. Dit wil zij bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en door de inzet van handhaving te waarborgen.

Overheid en democratie, Undefined-Thema
Koninklijke onderscheiding aanvragen

Iemand komt in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding omdat hij/zij:

Cultuur, sport en vrije tijd, Koninklijk huis, Overheid en democratie, Vrijwilligerswerk
WOB verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers het recht hebben op toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente.

Bezwaar en beroep overheid, Overheid en democratie