Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Graffiti of wildplak melden

Meld afbeeldingen of teksten aangebracht in de openbare ruimte of aanplakbiljetten en stickers op niet daarvoor bestemde plaatsen.

Na de melding komen wij het object schoonmaken. (particuliere objecten maken wij niet schoon)

Milieubeleid, Natuur en milieu
Grondverzetmelding

Verplaatsen van licht verontreinigde grond of meer dan 50m³ schone grond moet u minstens 5 werkdagen van tevoren melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Bodemvervuiling, Milieubeleid