Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.

Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Bodemonderzoek

Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is verplicht.

Voor bepaalde gebieden in Beemster kan door de gemeente een ontheffing van het bouwverbod worden verleend.

Bodemvervuiling, Natuur en milieu
Graffiti of wildplak melden

Meld afbeeldingen of teksten aangebracht in de openbare ruimte of aanplakbiljetten en stickers op niet daarvoor bestemde plaatsen.

Na de melding komen wij het object schoonmaken. (particuliere objecten maken wij niet schoon)

Milieubeleid, Natuur en milieu