Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen.

Kijk op de website www.adoptie.nl voor meer informatie.

Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Akte - buitenlandse

Voor veel zaken moet u bij Burgerzaken een buitenlandse akte inleveren.

Geboorte en adoptie, Immigratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Uittreksels en verklaringen
Erkenning

Voor het regelen van de erkenning moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Geboorteaangifte

U moet de geboorte van een kind aangeven bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het kind geboren is. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Gezag

Alle minderjarigen staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen of een curator. Ouders die getrouwd zijn als hun kind wordt geboren, krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Kinderopvangtoeslag

De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvangtoeslag.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Kinderopvang
Register kinderopvang

Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen:

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Kinderopvang