Wat heeft u nodig? Samenvatting Meer in dit thema
Computers voor middelbare scholieren

Kinderen werken op de middelbare school steeds meer met computers. Om geen achterstand te krijgen vindt de gemeente het belangrijk dat alle middelbare scholieren de beschikking kunnen hebben over een 'huiswerkcomputer'.

Familie, jeugd en gezin
Curatele

Soms kan iemand niet meer goed zorgen voor zichzelf of zijn eigen belangen. Bijvoorbeeld omdat die persoon een verstandelijke beperking heeft, een Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In die gevallen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld.

Curatele, bewind en mentorschap, Familie, jeugd en gezin
Echtscheiding, inschrijving

Voor een echtscheiding moet u contact opnemen met een advocaat. Deze dient, namens u, een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Familie, jeugd en gezin, Gezag en voogdij, Immigratie, inburgering en integratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, Scheiden, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Erkenning

Voor het regelen van de erkenning moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij
Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Geregistreerd partnerschap

Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u eerst een Verklaring van uw voorgenomen partnerschap afleggen.

Familie, jeugd en gezin, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap
Gezag

Alle minderjarigen staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen of een curator. Ouders die getrouwd zijn als hun kind wordt geboren, krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Huwelijksbevoegdheid, Verklaring

Voor het regelen van huwelijksbevoegdheid moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Familie, jeugd en gezin, Immigratie, inburgering en integratie, Legalisatie buitenlandse documenten, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, Uittreksels en registers, Uittreksels en verklaringen
Kinderopvangtoeslag

De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvangtoeslag.

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Kinderopvang
Naamgebruik, Verzoek tot wijziging

Verandert uw burgerlijke staat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap of ontbinding daarvan? Dan mag u de naam van uw (ex-)echtgenoot/partner (blijven) voeren. Zowel de man als de vrouw kan daarvoor kiezen.

Familie, jeugd en gezin, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Naamskeuze

Krijgt u uw eerste kind? Dan mag u kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt.
Als u dit niet doet, gelden de volgende regels binnen het Nederlandse namenrecht:

Familie, jeugd en gezin, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Naamswijziging

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw voor- of achternaam laten wijzigen. Dit moet voor uw voornaam via de rechtbank en voor uw achternaam via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij passen alleen achteraf de gegevens in het register en onze administratie aan.

 

Familie, jeugd en gezin, Gezag en voogdij, Naamskeuze, naamsgebruik en naamswijziging
Register kinderopvang

Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen:

Familie, jeugd en gezin, Geboorte en adoptie, Kinderopvang
Trouwen

Om te kunnen trouwen moet u eerst een verklaring over uw voorgenomen huwelijk afleggen. 

U legt samen de verklaring af dat u van plan bent om met elkaar te trouwen. Door te trouwen worden rechten (bijvoorbeeld pensioen) en plichten (onderhoud) binnen de relatie vastgelegd.

Familie, jeugd en gezin, Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap