Rioolheffing

De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting.

Rioolheffing eigendom moet u betalen als u een eigendom heeft (woning, bedrijfspand, enz.) dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Ook over een gedeelte van een eigendom dat u als afzonderlijk geheel gebruikt, betaalt u rioolheffing. Bijvoorbeeld een winkel met een bovenwoning; voor beide is rioolheffing verschuldigd.

Bezwaar maken

Bent u van mening dat een onjuist bedrag is vastgesteld of de aanslag ten onrechte is opgelegd?

Dan kunt u tegen de aanslag een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag stuurt u een brief aan de teammanager Belastingen. Vermeld het aanslagbiljetnummer en op welke gronden u bezwaar maakt.

Beleid & Wetgeving

Rioolheffing eigendom is een tijdstipbelasting. De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de belastingplicht voor het gehele jaar. Wijzigingen na 1 januari hebben geen invloed op de belastingplicht voor dat jaar. 

Verhuist u uit Beemster?

Dan heeft u recht op gedeeltelijke ontheffing van de rioolheffing gebruikers. U moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw nieuwe gemeente. Teruggave volgt dan automatisch.

Het tarief per aansluiting per jaar is € 201,24.

Team Belastingen 

aanslag en WOZ: tel. 452 452
betalingen en invordering: tel. 452 452

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)