Rijbewijs

Let op

Verlengen tijdens coronacrisis

Woont u in Nederland en wilt u de openbare weg op met een motorvoertuig (personenauto, bedrijfswagen, bus, motorfiets en brommer)? Dan moet u een geldig rijbewijs hebben. Een rijbewijs is maximaal tien jaar geldig. Bent u 65 jaar of ouder, dan is uw rijbewijs maximaal vijf jaar geldig. Een kortere geldigheidsduur kan ook als u een medische indicatie heeft.

U kunt aanvragen:

 • Het eerste rijbewijs, beginners, eerste aanvraag;
 • Verlenging geldigheidsduur van het bestaande rijbewijs, voordat het verstrijkt;
 • Vervanging van vermist huidig rijbewijs: Hieraan zijn extra kosten verbonden en een langere wachttijd. Bij vermissing moet u aangifte doen bij de politie. Ook als u al aangifte heeft gedaan in het buitenland. In bepaalde gevallen heeft u slechts recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs;
 • Categorie-uitbreiding: Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met uitbreiding in de betreffende categorie;
 • Beschadigd rijbewijs: Is uw rijbewijs beschadigd/versleten en onleesbaar geworden? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. In bepaalde gevallen hebt u slechts recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs. Met een onleesbaar rijbewijs loopt u kans op een verkeersboete;
 • Vervanging met beperking (afgifte na ongeldigverklaring): Uw rijbevoegdheid kan om verschillende redenen worden beperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie voertuigen niet meer geldig is. U heeft dan een nieuw rijbewijs nodig, waarin deze beperking is verwerkt;
 • Omwisselen van buitenlands rijbewijs: in bepaalde gevallen kunt u een buiten Nederland behaald rijbewijs, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u in Nederland woont en een geldige verblijfstitel heeft; 
 • Omwisselen van Nederlands militair rijbewijs: Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie. Dit is als zodanig niet algemeen geldig (bv. in het buitenland). Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal geldig rijbewijs.
 • Vernieuwing van een linnen rijbewijs dat verlopen is na 30 juni 1985. Houders van oudere rijbewijzen moeten opnieuw examen doen.

U krijgt de verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid niet meer mee; het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) registreert deze digitaal.

Categorie AM voor bromfiets

Het bromfietscertificaat is vervallen en in het nieuwe rijbewijs staat een aparte categorie (AM) voor de bromfiets. Als u een bromfiets wilt besturen, moet u een geldig rijbewijs hebben.

Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

De RDW zorgt voor het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen in Nederlandse. In het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten-register (CRB) bij de RDW staan alle afgegeven rijbewijzen en bromfietscertificaten geregistreerd. De RDW stuurt tijdig een herinneringsbrief als u uw rijbewijs moet verlengen. Heeft u een geldig rijbewijs van het oude model dan hoeft u geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Pas bij verlenging krijgt u automatisch het rijbewijs in de nieuwe vorm.

Rijbewijs verloren of gestolen

Als uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude rijbewijs bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (paspoort of identiteitskaart) mee. Als u vaker een rijbewijs bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Is het rijbewijs verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.

Beleid & Wetgeving

Wegenverkeerswet 1994
Reglement rijbewijzen
Vreemdelingenwet
Wet op de indentificatieplicht

 • U moet ingeschreven zijn als inwoner in de gemeente en minstens 185 dagen ingeschreven zijn in Nederland.
 • Bij het afhalen van uw rijbewijs moet u het oude rijbewijs inleveren. Een ongeldig gemaakt rijbewijs mogen wij niet meer teruggeven.
 • Heeft u geen Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen EU-onderdaan? Dan moet u een geldige verblijfstitel hebben.

1. afgifte, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs kost € 41,00

2. een spoedaanvraag kost € 34,10 extra

Tip: Betaal met uw pinpas.

U moet het rijbewijs binnen drie maanden ophalen anders vervalt de geldigheid en wordt het vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.

Keuringsleeftijd ouderen van 70 naar 75 jaar

Vanaf 1 januari 2014 verhoogt de Rijksoverheid de keuringsleeftijd voor het rijbewijs van ouderen van 70 naar 75 jaar. Ouderen (60+) kunnen dan nog een aantal jaren langer doorrijden zonder dat ze zich verplicht medisch moeten laten keuren. Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders:

 • Jonger dan 60 jaar: Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.
 • Tussen 60 - 65 jaar: Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.
 • Tussen 65 - 70 jaar: Rijbewijs tot 75e verjaardag geldig. Keuring: niet nodig.
 • Tussen 70 - 75 jaar: Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: bij verloop rijbewijs of na 75e verjaardag.
 • 75 jaar of ouder: Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: verplicht.

Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U kunt uw rijbewijs aanvragen bij balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend: openingstijden

Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452

Neem bij de aanvraag mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, rijbewijs en/of een geldig verblijfsdocument).
 • Uw oude rijbewijs.
 • Eén recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) van goede kwaliteit zie: www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto
  Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
 • Geld: bij elke balie kunt u pinnen. 

Eventueel:

 • Proces-verbaal vermissing huidige rijbewijs. 
 • Voor een militair rijbewijs ook het militaire rijbewijs.
 • Voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs ook het buitenlandse rijbewijs.

Spoedaanvraag

Dan moet u het rijbewijs vóór 13.00 uur aanvragen. Het rijbewijs kan dan de volgende dag of de dag daarop klaar zijn. Voor de spoedopdracht betaalt u extra kosten.