Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wilt u zelf bepalen van wie u hulp krijgt of welke voorziening u koopt? Dan is mogelijk het Persoonsgebonden budget (Pgb) iets voor u.U krijgt dan een budget toegekend door de gemeente waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen. U dient wel achteraf alle gemaakte kosten te kunnen verantwoorden. Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt na declaratie, uw hulpverlener(s) uit.  In principe komen alle individuele Wmo-voorzieningen in aanmerking voor inkoop met een Pgb.

Voor wie?

In principe kan iedere inwoner van Beemster die een positief besluit heeft op zijn aanvraag voor een maatwerkvoorziening, in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget. Er zijn een aantal uitzonderingen. Personen die níet in aanmerking komen voor een Pgb zijn degenen:

  • die eerder willens en wetens misbruik hebben gemaakt van een Pgb;
  • die een verslaving hebben (een alcohol-, drugs- of gokverslaving) en geen zaakwaarnemer hebben;
  • die wilsonbekwaam zijn en geen zaakwaarnemer hebben.

Eigen bijdrage

Voor alle maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo geldt een eigen bijdrage. Dat geldt niet alleen voor een voorziening in natura, maar ook voor een Persoonsgebonden budget. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is onder andere inkomensafhankelijk.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Loket Wmo.

Loket Wmo

openingstijden:

Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

adres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

postadres:

Loket Wmo
Postbus 15
1440 AA Purmerend

telefoon en e-mail:

0299 452 555
loketwmo@purmerend.nl