Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met het Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een budget toegekend door de gemeente waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt na declaratie, uw hulpverlener(s) uit. In principe komen alle individuele Wmo-voorzieningen in aanmerking voor inkoop met een Pgb.

Voor wie?

In principe kan iedere inwoner van Beemster die een positief besluit heeft op zijn aanvraag voor een maatwerkvoorziening, in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget.

  • Achteraf gemaakte kosten moet u kunnen verantwoorden.

Uitzonderingen

  • personen die eerder willens en wetens misbruik hebben gemaakt van een Pgb
  • personen die een verslaving hebben (een alcohol-, drugs- of gokverslaving) en geen zaakwaarnemer hebben
  • personen die wilsonbekwaam zijn en geen zaakwaarnemer hebben

Eigen bijdrage

Voor Wmo voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt niet alleen voor een voorziening in natura, maar ook voor een Persoonsgebonden budget. U betaalt € 19,00 per 4 weken.

Van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) krijgt u de facturen.

Loket Wmo

openingstijden:

Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

adres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

postadres:

Loket Wmo
Postbus 15
1440 AA Purmerend

telefoon en e-mail:

0299 452 555
loketwmo@purmerend.nl