Paspoort, Vreemdelingen

Een vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor inwoners van Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit. Het is ook een identiteitsbewijs. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is gebonden aan uw verblijfstatus.

Vingerafdrukken

Uw vingerafdrukken voor een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart worden opgeslagen in de chip van het reisdocument. Bij de aanvraag nemen we minimaal vier vingerafdrukken van u af met een elektronische vingerafdruklezer. Twee hiervan komen in de chip van het reisdocument, naast uw foto en handtekening.

De vingerafdrukken moeten een goede kwaliteit hebben. Let er dus op dat u bij het aanvragen van een paspoort geen oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten) aan uw vingers heeft. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken in hun reisdocument. Dit geldt ook als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen.

De vingerafdrukken worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie van de gemeente. De bewaartermijn hiervan eindigt op het moment dat u het document komt ophalen of als de gemeente registreert dat het gevraagde document niet wordt uitgereikt.
Meer informatie op www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Vragen/vingerafdrukken/opslag leest u meer over de opslag van vingerafdrukken.

Kinderen

Elk kind moet vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of identiteitskaart hebben als het naar het buitenland gaat. Een bijschrijving in het paspoort van ouder(s) of voogd is niet meer geldig. Lees verder hierover op de website www.paspoortinformatie.nl

Als de pasfoto niet meer lijkt

In de Paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee zijn zich er wel van bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Als de pasfoto niet meer lijkt, kan dat een probleem opleveren.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Heeft een kind een andere achternaam dan de ouder waar het mee reist

Als kinderen een eigen reisdocument hebben, is het voor de marechaussee moeilijker te controleren of de ouder gezag heeft over het kind. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kind staat op de website van de marechaussee.  Hier vindt u ook toestemmingsformulieren.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u ervoor kiezen om de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Paspoort verloren of gestolen

Als uw Nederlandse paspoort verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs of identiteitskaart) mee. Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Is uw paspoort verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.

Meer informatie leest u op www.paspoortinformatie.nl/

www.ind.nl (immigratie en naturalisatiedienst)

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet, artikel 11
Paspoortwet, artikel 12
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, artikel 11
Vreemdelingenwet 2000
Vluchtelingenverdrag van Genève van 28 juli 1951
Europese richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004

 • U heeft een geldige reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (verblijfsvergunning I of II);
 • u moet kunnen aantonen dat u in het land van herkomst geen paspoort kunt krijgen. Dit geldt niet als u uit Somalië, Liberia, Siërra Leone of Guinee komt;
 • u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Beemster.

Een vluchtelingenpaspoort kost € 53,95.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 48,60 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij Burgerzaken.

Dit kan bij Burgerzaken in het gemeentehuis Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Wij sturen uw aanvraag door naar de Immigratie en Naturalisatiedienst(IND) en naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie beslist over uw aanvraag. Hiervan krijgt u bericht. Dit kan een aantal maanden duren.

Keurt het Ministerie van Buitenlandse Zaken uw aanvraag goed?

Dan kunt u opnieuw bij Burgerzaken langskomen voor uw aanvraag van een vreemdelingenpaspoort.
U moet uw vreemdelingenpaspoort persoonlijk komen aanvragen en ophalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Neem bij de aanvraag mee:

 • alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten;
 • eén recente pasfoto van goede kwaliteit. zie:http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto
  Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
 • geldige verblijfsvergunning;
 • rapport nader / eerste gehoor;
 • indien nodig: een verklaring van consulaat of ambassade dat aanvrager geen eigen reisdocument kan verkrijgen;
 • geld: bij elke balie kunt u pinnen.
 • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.