Paspoort, Vreemdelingen

Dit is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort.

Het vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning. Het vluchtelingenpaspoort is wereldwijd geldig, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit. Dit land staat in het paspoort.

 

Meer informatie leest u op www.paspoortinformatie.nl/

www.ind.nl (immigratie en naturalisatiedienst)

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet, artikel 11
Paspoortwet, artikel 12
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, artikel 11
Vreemdelingenwet 2000
Vluchtelingenverdrag van Genève van 28 juli 1951
Europese richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004

 • U heeft een geldige reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (verblijfsvergunning I of II);
 • u moet kunnen aantonen dat u in het land van herkomst geen paspoort kunt krijgen. Dit geldt niet als u uit Somalië, Liberia, Siërra Leone of Guinee komt;
 • u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Beemster.

Een vluchtelingenpaspoort kost € 56,55.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 50,91 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij Burgerzaken.

Maak hiervoor een afspraak

Wij sturen uw aanvraag door naar de Immigratie en Naturalisatiedienst(IND) en naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie beslist over uw aanvraag. Hiervan krijgt u bericht. Dit kan een aantal maanden duren.

Keurt het Ministerie van Buitenlandse Zaken uw aanvraag goed?

Dan kunt u opnieuw bij Burgerzaken langskomen voor uw aanvraag van een vreemdelingenpaspoort.
U moet uw vreemdelingenpaspoort persoonlijk komen aanvragen en ophalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Neem bij de aanvraag mee:

 • alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten;
 • eén recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) van goede kwaliteit. zie:http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto
  Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
 • geldige verblijfsvergunning;
 • rapport nader / eerste gehoor;
 • indien nodig: een verklaring van consulaat of ambassade dat aanvrager geen eigen reisdocument kan verkrijgen;
 • geld: bij elke balie kunt u pinnen.
 • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.