Paspoort, Vluchtelingen

Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning. Het vluchtelingenpaspoort is wereldwijd geldig, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit. Dit land staat in het paspoort.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag nemen we twee vingerafdrukken van u af met een elektronische vingerafdruklezer. Deze worden opgeslagen in de chip van het reisdocument naast uw foto en handtekening.

De vingerafdrukken moeten een goede kwaliteit hebben. Let er dus op dat u bij het aanvragen van een paspoort geen oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten) aan uw vingers heeft. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken in hun reisdocument. Dit geldt ook als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen.

De vingerafdrukken worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie van de gemeente. De bewaartermijn hiervan eindigt op het moment dat u het document komt ophalen of als de gemeente registreert dat het gevraagde document niet wordt uitgereikt.
Meer informatie op www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Vragen/vingerafdrukken/opslag leest u meer over de opslag van vingerafdrukken.

Kinderen

Elk kind moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben als het naar het buitenland gaat. Een bijschrijving in het paspoort van ouder(s) of voogd is niet meer geldig. Lees verder hierover op de website www.paspoortinformatie.nl

Als de pasfoto niet meer lijkt

In de Paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee zijn zich er wel van bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Als de pasfoto niet meer lijkt, kan dat een probleem opleveren.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Heeft een kind een andere achternaam dan de ouder waar het mee reist

Als kinderen een eigen reisdocument hebben, is het voor de marechaussee moeilijker te controleren of de ouder gezag heeft over het kind. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kind staat op de website van defensie. Hier vindt u ook toestemmingsformulieren.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u ervoor kiezen om de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Paspoort verloren of gestolen

Als uw Nederlandse paspoort verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs of identiteitskaart) mee. Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Is uw paspoort verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.

Heeft u met spoed een paspoort nodig?

Dan moet u het paspoort vóór 13.00 uur aanvragen. Het paspoort kan dan de volgende dag of de daarop klaar zijn. U moet aan kunnen tonen dat u met spoed een paspoort nodig heeft ('dringend belang'). Voor de spoedopdracht betaalt u extra kosten aan het Rijk. Er is ook een spoedopdracht mogelijk voor het bijschrijven van kinderen. Bij vermissing van een paspoort kunt u geen gebruik maken van de spoedprocedure.

Informatie

www.paspoortinformatie.nl/
www.ind.nl/ (immigratie en naturalisatiedienst)

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet, artikel 11
Paspoortwet, artikel 12
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, artikel 11
Vreemdelingenwet 2000
Vluchtelingenverdrag van Genève van 28 juli 1951
Europese richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004

  • u bent erkend vluchteling en
  • u bent in het bezit van een verblijfsvergunning III of IV

Een vluchtelingenpaspoort kost € 53,95.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 48,60 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

U heeft recht op een 'reisdocument voor vluchtelingen' als u een erkend vluchteling bent. Dit volgens het  Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen 1951. De vreemdelingendienst beoordeelt of u erkend vluchteling bent.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U moet een vluchtelingenpaspoort persoonlijk komen aanvragen en ophalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Dit kan bij Burgerzaken in het gemeentehuis Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Neem bij de aanvraag mee:

  • Alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten.
  • Geldige verblijfsvergunning waaruit blijkt dat u de status van erkend vluchteling heeft (document III of IV)

  • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit zie: www.paspoortinformatie.nl
    Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
  • Geld: bij elke balie kunt u pinnen. 
  • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.