Paspoort, Vluchtelingen

Dit is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort.

Het vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning. Het vluchtelingenpaspoort is wereldwijd geldig, met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit. Dit land staat in het paspoort.

 

Informatie

www.paspoortinformatie.nl/
www.ind.nl/ (immigratie en naturalisatiedienst)

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet, artikel 11
Paspoortwet, artikel 12
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, artikel 11
Vreemdelingenwet 2000
Vluchtelingenverdrag van Genève van 28 juli 1951
Europese richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004

  • u bent erkend vluchteling en
  • u bent in het bezit van een verblijfsvergunning III of IV

Een vluchtelingenpaspoort kost € 56,55.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 50,91 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

U heeft recht op een 'reisdocument voor vluchtelingen' als u een erkend vluchteling bent. Dit volgens het  Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen 1951. De vreemdelingendienst beoordeelt of u erkend vluchteling bent.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U moet een vluchtelingenpaspoort persoonlijk komen aanvragen en ophalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Maak hiervoor een afspraak

Neem bij de aanvraag mee:

  • Alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten.
  • Geldige verblijfsvergunning waaruit blijkt dat u de status van erkend vluchteling heeft (document III of IV)

  • Eén recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) van goede kwaliteit zie: www.paspoortinformatie.nl
    Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
  • Geld: bij elke balie kunt u pinnen. 
  • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.