Paspoort, Tweede

Een tweede nationaal paspoort is twee jaar geldig voor alle landen en bedoeld voor Nederlanders die:

  • Regelmatig verschillende landen bezoeken en stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen hebben. Dit kan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land.
  • Binnen een bepaalde periode naar verschillende landen reizen waarvoor een visum nodig is. Het kan voorkomen dat u niet tijdig uw paspoort krijgt, omdat het ter visering bij de ambassade van het betreffende land ligt.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag nemen we twee vingerafdrukken van u af met een elektronische vingerafdruklezer. Deze worden opgeslagen in de chip van het reisdocument naast uw foto en handtekening.

De vingerafdrukken moeten een goede kwaliteit hebben. Let er dus op dat u bij het aanvragen van een paspoort geen oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten) aan uw vingers heeft. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken in hun reisdocument. Dit geldt ook als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen.

De vingerafdrukken worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie van de gemeente. De bewaartermijn hiervan eindigt op het moment dat u het document komt ophalen of als de gemeente registreert dat het gevraagde document niet wordt uitgereikt.

Kinderen

Elk kind moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben als het naar het buitenland gaat. Een bijschrijving in het paspoort van ouder(s) of voogd is niet meer geldig. Lees verder hierover op de website www.paspoortinformatie.nl

Als de pasfoto niet meer lijkt

In de Paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee zijn zich er wel van bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Als de pasfoto niet meer lijkt, kan dat een probleem opleveren.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Heeft een kind een andere achternaam dan de ouder waar het mee reist

Als kinderen een eigen reisdocument hebben, is het voor de marechaussee moeilijker te controleren of de ouder gezag heeft over het kind. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kind staat op de website van de overheid. Hier vindt u ook toestemmingsformulieren.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u ervoor kiezen om de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Paspoort verloren of gestolen

Als uw Nederlandse paspoort verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs of identiteitskaart) mee. Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Is uw paspoort verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.

Heeft u met spoed een tweede paspoort nodig?

Dan moet u het paspoort vóór 13.00 uur aanvragen. Het paspoort kan dan de volgende dag of de daarop klaar zijn. U moet kunnen aantonen dat u met spoed een paspoort nodig heeft ('dringend belang').

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet, art. 2
Paspoortwet, art. 30
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, art. 3
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, art. 19
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, art. 20

Informatie

www.paspoortinformatie.nl/

Uw eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn op het moment van de aanvraag.

Een tweede paspoort kost € 71,35.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U moet een paspoort persoonlijk komen aanvragen en ophalen.

Dit kan bij Burgerzaken in het gemeentehuis Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Neem bij de aanvraag mee:

  • Alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten (ook uw eventueel eerder verstrekte tweede paspoort).
  • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit.
    Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
  • Geld: u kunt bij elke balie pinnen.
  • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.

Neem ook documenten mee die aantonen dat het tweede paspoort nodig is voor zakelijke of beroepsmatige redenen:

•    een bevestigende brief met verklaring van uw werkgever waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt en
•    een uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf
•    óf zakelijke contracten
•    óf uitnodiging(en) van buitenlandse bedrijven
•    óf andere vergelijkbare documenten, waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatige reizen

Is uw eerste paspoort niet in uw bezit vanwege een visumaanvraag? Neem dan een kopie mee van de houderpagina van het paspoort, kopieën van de pagina's met visa. Voeg daarbij een originele verklaring van de ambassade of consulaat dat uw eerste paspoort zich bij de buitenlandse vertegenwoordiging bevindt voor een visumaanvraag.