Paspoort

Voor een reis naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Een geldig paspoort is hiervoor een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs.

Het paspoort voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. Burgerzaken stuurt u bericht als uw paspoort bijna verloopt.

Paspoort verloren of gestolen

Heeft u met spoed een paspoort nodig?

Dan moet u het paspoort vóór 13.00 uur aanvragen. Het paspoort kan dan de volgende dag of de dag daarop klaar zijn. U moet  kunnen aantonen dat u met spoed een paspoort nodig heeft ('dringend belang'). Bij vermissing van een paspoort kunt u eventueel na overleg met Burgerzaken gebruik maken van de spoedprocedure.

Noodpaspoort

Wanneer u geen geldig reisdocument heeft kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen.

Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met de ambassade of consulaat van het land waar u naar toe wilt reizen.
 Er zijn namelijk een aantal landen die geen noodpaspoort accepteren. Soms wordt het noodpaspoort wel geaccepteerd maar dan moet een visum verstrekt zijn in dat noodpaspoort.

Lees over een noodpaspoort

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Een nationaal paspoort kost € 74,75 voor personen vanaf 18 jaar.

Het jeugdtarief voor personen tot 18 jaar is € 56,55.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 50,91 extra.

Aanvullende eisen

Reist u naar een land dat geen lid is van de Europese Unie? Dan moet u er rekening mee houden dat een dergelijk land aanvullende of afwijkende eisen kan stellen. Bijvoorbeeld een visum, eisen over de resterende geldigheidsduur van het paspoort, acceptatie van bijschrijving, etc. Wij raden u aan hier tijdig bij het reisbureau of consulaat naar te informeren.

Identiteitsbewijs voor zorg ook jonger dan 14 jaar vereist

Het kind moet zelf, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener.

Laat u niet zomaar kopiëren

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Woont u in Beemster en bent u in het bezit van DigiD? Dan kunt u de aanvraag van een paspoort sneller regelen door de aanvraag online voor te bereiden (mogelijk vanaf 12 jaar)

Online aanvraag voorbereiden

Als u online de aanvraag voorbereid

  • u logt in met DigiD
  • u vult uw e-mailadres in (op dit adres ontvangt u de ontvangstbevestiging)
  • u betaalt met Ideal
  • u maakt direct een afspraak na uitloggen om de aanvraag af te ronden op het stadhuis

Komt u liever naar het stadhuis?

U neemt mee:

  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die in uw bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen
  • Een pasfoto; deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Lees hier de eisen waar de foto aan moet voldoen

Pasfoto’s gemaakt in een pasfotohokje voldoen in de meeste gevallen niet aan de gestelde eisen.

  • Jongeren onder de 18 nemen ook de schriftelijke toestemming van beide ouders of degenen die het gezag hebben mee.
    Vul het formulier "Toestemming reisdocument kind" in (pdf onderaan deze pagina) én
  • een (kopie) legitimatiebewijs van beide ouders of degene die het gezag heeft