Overlijden, Aangifte

Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met een begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie van de overledene in overleg met u.

De aangifte van overlijden moet gebeuren in de plaats waar iemand is overleden. Daar maakt een ambtenaar de overlijdensakte op en geeft vervolgens een verlof tot begraven of cremeren af. Zonder verlof mag er geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

De begrafenisondernemer doet namens de nabestaande meestal de aangifte en regelt het verlof. De nabestaande mag ook zelf de aangifte en het verlof regelen.

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na en niet later dan de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt niet mee.

Het opmaken van een overlijdensakte en het verlof tot begraven of cremeren zijn kosteloos.

Een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,00.

Bekijk verder de tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten.

Eerder of later begraven of cremeren mag alleen met speciaal verlof dat de gemeente van overlijden afgeeft.

Digitaal aangifte doen voor begrafenisondernemers

Hiervoor is inloggen met e-herkenning nodig: Direct aangifte doen met eHerkenning

Zelf aangifte doen

U kunt zelf  een aangifte van overlijden doen in het stadhuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem bij de aangifte mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning).
  • trouw- of partnerschapsboekje van de overledene (geen verplichting)
  • verklaring van overlijden: A-verklaring en B-envelop. De arts die het overlijden heeft vastgesteld, zorgt voor beide documenten.

Als de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden of na de vijfde dag van overlijden plaatsvindt:

  • een aanvullende verklaring van de arts dat hiertegen geen bezwaar is
  • een verzoek tot andere termijn met vermelding van de reden.