Olietankverwijdering melding

Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin dan bent u verplicht dit bij de gemeente te melden en de olietank te laten verwijderen.

Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) moet u als eigenaar van een bestaande olietank, indien deze niet meer wordt gebruikt, saneren. Wanneer uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem bij de olietank is verontreinigd moet u, afhankelijk van de mate van verontreiniging, ook de bodem saneren.

Wat moet u doen als u een olietank in uw tuin vindt? 

U bent verplicht dit bij de gemeente te melden en de olietank te laten verwijderen. Dit geldt niet voor olietanks die door een Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd. Voor olietanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente u verplichten tot het nemen van aanvullende saneringsmaatregelen.

Hoe moet u de olietank laten verwijderen?

U kunt bij Kiwa-saneringsbedrijven offertes aanvragen. In de offerte moet vermeld staan:

  • de prijs van het verwijderen van de olietank
  • de kosten van de afvoer van reststoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf
  • de transportkosten van de olietank naar een verschrotingsbedrijf

U wilt uw olietank blijven gebruiken?

Lees hiervoor de regels in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM).

Wat gebeurt er als u de olietank niet meldt?

Wanneer de olietank later ontdekt wordt is er een grotere kans op ernstige bodemverontreiniging en hoge saneringskosten. U als eigenaar van het onroerend goed bent hiervoor wettelijk aansprakelijk. 

Beleid & Wetgeving

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM)

Voor het doen van een melding kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (0299 - 452 452).

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)