Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg, vergunning

Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg is een vergunning nodig. Afhankelijk van de situatie kunt u een Apv-vergunning of omgevingsvergunning aanvragen.

Wanneer welke vergunning aanvragen?

Apv-vergunning:

  • Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg in verband met de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: steigers, hekwerken, vuilcontainers en bouw- en schaftketen. 
  • Voor het korter dan 6 maanden plaatsen van objecten/bouwwerkern op de openbare weg en er geen relatie is met bouw- en sloopwerkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: opslagcontainers, nissenhutten, kramen en tenten.
  • Wanneer bij de organisatie van straat- en buurtfeesten gebruik gemaakt wordt van de openbare weg. Zie voor meer informatie het product Straatfeestenvergunning.

Omgevingsvergunning:

  • Voor het langer dan 6 maanden plaatsen van tijdelijke objecten/bouwwerken op de openbare weg en er geen relatie is met bouw- en sloopwerkzaamheden.
  • Wanneer in het kader van veiligheid maatregelen vereist zijn ter bescherming van de gebruikers van de tijdelijke objecten/bouwwerken op de openbare weg. Voorbeelden hiervan zijn: onderwijsaccommodaties en werkplekken.

€ 95,45

Brandveiligheid

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

De aanvraag voor een Apv-vergunning dient u in bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Digitale aanvraag

De omgevingsvergunning  kunt u aanvragen via het omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl.   

Bij behandeling van de aanvraag wordt gelet op bijzondere omstandigheden (o.a. evenementen) en eventuele overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)