Akte - buitenlandse

Voor veel zaken moet u bij Burgerzaken een buitenlandse akte inleveren. Bijvoorbeeld omdat u een in het buitenland gesloten huwelijk wilt laten registreren, in Nederland wilt trouwen en zelf uit het buitenland komt of zich vanuit het buitenland wilt laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.

Buitenlandse aktes kunt u bij de gemeente Den Haag laten inschrijven. Dit kan als u Nederlander of erkend vluchteling bent. Inschrijving van buitenlandse aktes is niet verplicht, maar kan u later tijd en geld besparen. Als u in Nederland woont, bent u verplicht eerst uw akte(n) in uw woongemeente te laten verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor vragen: bsvz@purmerend.nl

Lever alleen originele stukken in.

  • Buitenlandse aktes moeten in de meeste gevallen gelegaliseerd te zijn.
  • Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moet u laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
  • Vertaling mag alleen ná legalisatie gebeuren, zodat de legalisatie ook vertaald wordt. U zorgt zelf voor de vertaling door een beëdigde vertaler. De kosten zijn voor uw rekening. Het originele brondocument en de vertaling moeten één geheel vormen.

Veel instanties accepteren geen documenten die ouder zijn dan 6 maanden.
Als een akte is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand in Den Haag, dan moet u daar een afschrift of uittreksel opvragen.

Maak een afspraak met Burgerzaken

Neem het document mee. Burgerzaken beoordeelt en verwerkt de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie. U krijgt van ons de folder 'Het inschrijven van buitenlandse akten'. Hierin kunt u lezen welke documenten u moet opsturen naar Den Haag.

Stuur het ingevulde formulier 'Verzoek tot inschrijving buitenlandse akte' met alle bijbehorende documenten naar
Gemeente Den Haag
t.a.v. Dienst Burgerzaken / Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
e-mail: landelijketaken.dps@denhaag.nl

Op de site van de gemeente Den Haag vindt u informatie over de inschrijving van een buitenlandse akte en het formulier tot inschrijving buitenlandse akte.

Maak uw afspraak telefonisch

(0299) 452 452: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Voor deze tijden kunt u een afspraak maken

  • maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en
  • vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur