Nederlanderschap, Naturalisatie

Naturalisatie is het verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan nieuwe inwoners van Nederland.

Over uw aanvraag tot naturalisatie stellen wij een dossier samen en sturen deze met een advies naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De IND bepaalt uiteindelijk of u wel of niet Nederlander kunt worden. De officiële beslissing of u Nederlander mag worden, neemt de Koning. De totale naturalisatieprocedure kan een jaar duren.

Na een positieve beslissing krijgt u een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Tijdens het bijwonen van deze ceremonie ontvangt u het bewijs van bekendmaking dat u Nederlander bent geworden. Daarna krijgt u zo snel mogelijk bericht wanneer u bij balie Burgerzaken een Nederlands reisdocument kunt aanvragen.

Informatie op de websites van www.overheid.nl en Inburgeren

U moet onder andere:

  • meerderjarig zijn
  • vijf jaar in Nederland wonen, of drie jaar gehuwd zijn of samenwonen met een Nederlandse partner
  • legaal en voor onbepaalde duur in Nederland zijn toegelaten
  • voldoen aan de eisen van inburgering
  • bereid zijn om in bepaalde gevallen afstand te doen van uw oude nationaliteit
  • een verklaring van verbondenheid afleggen
  • de naturalisatieceremonie bijwonen

Het ministerie van Jusitie bepaalt de kosten voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit.

Om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen, moet u voldoende weten van de Nederlandse taal en maatschappij.

Maak uw afspraak telefonisch

(0299) 452 452: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Voor welke tijden kunt u een afspraak maken?

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wij onderzoeken uw situatie en nemen daarna contact met u op voor een afspraak. U hoort dan meteen welke documenten u moet meenemen en wat de kosten zijn.