Nederlanderschap, Bewijs van

Met een 'Bewijs van Nederlanderschap' kunt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft het bewijs nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Maar ook als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland trouwt.

Dit bewijs kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een 'Bewijs van Nederlanderschap' kost € 7,90.

1. Direct aanvragen met DigiD

2. Persoonlijk bij balie Burgerzaken Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). 

Iemand anders kan dit ook voor u doen. Hij of zij moet dan meenemen:
 - uw identiteitsbewijs
 - zijn of haar eigen identiteitsbewijs
 - uw schriftelijke machtiging