Nederlanderschap, Bewijs van

Met een 'Bewijs van Nederlanderschap' kunt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft het bewijs nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Maar ook als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland trouwt.

Dit bewijs kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een 'Bewijs van Nederlanderschap' kost € 7,90.

1. Aanvragen met DigiD

 

DigiDBij de gemeente Beemster kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. 
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD aanvragen? Ga naar digid.nl.

2. Bij balie Burgerzaken Beemster

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). 

Iemand anders kan dit ook voor u doen. Hij of zij moet dan meenemen:
 - uw identiteitsbewijs
 - zijn of haar eigen identiteitsbewijs
 - uw schriftelijke machtiging