Naamswijziging

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw voor- of achternaam laten wijzigen. Dit moet voor uw voornaam via de rechtbank en voor uw achternaam via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij passen alleen achteraf de gegevens in het register en onze administratie aan.

 

Voornaam

U dient een verzoek tot wijziging van de voornaam in bij de rechtbank. U hebt hiervoor een advocaat nodig.

Achternaam

De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op: www.justis.nl/Producten/naamswijziging/index.aspx

Voornaam

De kosten van het inschakelen van een advocaat zijn voor uw rekening.

Achternaam

U betaalt de kosten voor het wijzigen van uw achternaam aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voornaam wijzigen

Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. U heeft een advocaat nodig om u te vertegenwoordigen bij de rechtbank. Daarnaast moet u een belangrijke reden hebben om uw voornaam te mogen wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw voornaam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

De rechtbank heeft de volgende informatie van u nodig:

  • uw geboorteakte(n),
  • de schriftelijke aanvraag van wijziging, en
  • een voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank).
  • Over het algemeen worden deze zaken verzorgd door uw advocaat.

Achternaam wijzigen

  • U stuurt het formulier naamswijziging en benodigde documenten op naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Justitie neemt de definitieve beslissing over de naamswijziging.
  • Bij naamswijziging past Burgerzaken de gegevens aan in de registers van de Burgerlijke Stand en de Basisregistratie Personen (BRP).

Houd er rekening mee dat wanneer de wijziging van uw voor- of achternaam is verwerkt, u uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs) dient te vernieuwen.

De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op: www.justis.nl/Producten/naamswijziging/index.aspx

Balie Burgerzaken gemeentehuis Beemster

Bezoekadres

Rijn Middelburgstraat 1
1462 NV Middenbeemster

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, maandag van 13.30 tot 19.00 uur.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak in het gemeentehuis van Beemster kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum Purmerend via (0299) - 452 452.