Naamskeuze

Krijgt u uw eerste kind? Dan mag u kiezen of het kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt.
Als u dit niet doet, gelden de volgende regels binnen het Nederlandse namenrecht:

  • Zijn de ouders getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.
  • Zijn de ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk melden bij balie Burgerzaken. Hiervoor moet een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dit moet.

Ongehuwde ouders

Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader het kind erkennen en een akte van naamskeuze laten opmaken (met toestemming van de moeder).  

U moet uw keuze bij ons in een akte van naamskeuze laten vastleggen. Voor volgende kinderen geldt ‘eenheid van naam binnen het gezin'. Dit betekent dat zij ook de gekozen achternaam krijgen, als ze uit dezelfde relatie geboren zijn.

Geregistreerd partnerschap

Is het kind geboren tijdens het geregistreerd partnerschap? Dan oefenen een ouder en geregistreerde partner die niet de ouder is, gezamenlijk het gezag uit. Dit geldt niet als het kind tevens in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder.

Bent u de ouders én geregistreerde partners en heeft u al een kind waarvoor u naamskeuze heeft gedaan? Dan krijgen uw volgende kinderen dezelfde geslachtsnaam als het eerste kind. Dit geldt ook voor kinderen van dezelfde ouder en diens geregistreerde partner die niet de ouder is en het kind (nog) niet heeft erkend.

Alleenstaande ouders

Als u een ongehuwde moeder bent en uw kind wordt niet erkend, dan krijgt uw kind uw achternaam.

Heeft het kind de nationaliteit van een ander land? Dan onderzoeken wij wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk melden bij balie Burgerzaken.

Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Wij leggen de naamskeuze direct vast.