Naamgebruik, Verzoek tot wijziging

Verandert uw burgerlijke staat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap of ontbinding daarvan? Dan mag u de naam van uw (ex-)echtgenoot/partner (blijven) voeren. Zowel de man als de vrouw kan daarvoor kiezen.

U kunt bij de gemeente aangeven onder welke achternaam u in de Basisregistratie Personen (BRP) wilt staan. De gemeente schrijft u volgens deze registratie aan. Dit geldt ook voor instanties die gegevens uit deze administratie gebruiken.

U kunt de naam van uw (ex-)echtgenoot of -partner gebruiken of een combinatie van beide namen. Ook de volgorde van de namen kunt u zelf bepalen.

In uw reisdocument of rijbewijs blijft altijd uw eigen geslachtsnaam staan. Ook na wijziging van uw burgerlijke staat. U kunt wel de naam van uw (ex)echtgenoot/partner in uw reisdocument of rijbewijs laten opnemen. Door beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt niet automatisch uw naamgebruik aangepast.

U kunt een verzoek tot wijziging naamgebruik aanvragen:

1. Direct aanvragen met DigiD

2. Bij de balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend: openingstijden. Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).

3. Met het formulier wijziging naamgebruik

Stuur een kopie geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). 

Download het formulier wijziging naamgebruik