Loterij, bingo, rad van avontuur organiseren

Voor het organiseren van een kansspel dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

Loterij

Een loterij is een kansspel waarbij de deelnemers loten kopen van een bepaalde waarde. Aan elk lot is een cijfer en/of lettercombinatie verbonden. De opbrengst van de lotenverkoop wordt voor een deel gebruikt voor het uitkeren van prijzen. Deze prijzen worden door middel van een toevalsgenerator, vaak onder het toezicht van een notaris, verdeeld onder de deelnemers.

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

Bingo

Bingo is een spel voor meer spelers, waarbij iedere speler een formulier met getallen heeft, die kunnen worden weggestreept wanneer het getal, dat wordt getrokken door de spelleider, op dit formulier staat. Bingo wordt tegenwoordig veel gespeeld in bejaardentehuizen ter ontspanning.

Voor de organisatie van een bingo doet u een melding.

Beleid & Wetgeving

De regels zijn bepaald in de Wet op de kansspelen.

Loterij

Voor het aanvragen van een loterijvergunning:

 • de opbrengst van de loterij is bestemd voor een algemeen belang*;
 • de afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen;
 • de prijzen en premies mogen gezamenlijk geen hogere waarde hebben dan € 4500,00.
  (Het gaat om de waarde van het prijzenpakket, inclusief gesponsorde prijzen, en niet om de bruto-opbrengst van de loterij). Is de waarde hoger, dan dient de aanvraag bij de Minister van Justitie te worden ingediend.

U dient de loterijvergunning minimaal acht weken voor de te houden loterij in te dienen.

Bingo of Rad van avontuur

Voor het doen van een melding voor het organiseren van een bingo of Rad van Avontuur:

 • het mag uitsluitend worden georganiseerd door een vereniging die ten minste drie jaar bestaat;
 • het kansspel dient georganiseerd te worden ten bate van een algemeen belang*;
 • de waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 400,00 en per bijeenkomst niet meer dan
  € 1.550,00.  

*Voorbeelden van doelen van algemeen belang zijn

 • de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub;
 • het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging;
 • de renovatie van het dak van een kerk.

U dient de melding minimaal 14 dagen voor de bijeenkomst te melden.

Een loterijvergunning kost € 47,00.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Winkelweekactie

Een winkelweekactie is een kansspel van gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (ten minste tien) die in een gemeente of aan elkaar grenzende gemeenten hun bedrijf uitoefenen, waarbij de deelnamebewijzen gratis aan de klanten worden uitgegeven.

Een vergunning hiervoor dient u bij de Kamer van Koophandel aan te vragen.

Met het invullen van het onlineformulier wordt duidelijk of een vergunning nodig is of een melding volstaat.

Heeft u vragen over de vergunning of melding neem dan contact op of maak een afspraak met de medwerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden