Leerlingenvervoer

Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in Beemster wonen kunnen bij de gemeente een aanvraag voor het vervoer naar en van school indienen. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor het vervoer van huis naar school en terug.

De regeling kent de volgende vergoedingen:

  • vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleiding
  • aangepast vervoer (busje)
  • eigen vervoer (fiets, bromfiets of auto)

Als vervoer bij de start van het schooljaar gewenst is de aanvraag graag vóór 1 juni indienen.

De regeling is bedoeld voor leerlingen die in Beemster wonen en onderwijs volgen op

  • een basisschool; als er sprake is van een handicap of als er gekozen wordt voor een verder gelegen soortgelijke school van een andere richting
  • een speciale school voor basisonderwijs
  • een school voor speciaal onderwijs
  • een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, als er sprake is van een handicap en de leerling niet of niet zelfstandig gebruik kan maken van openbaar vervoer

Afhankelijk van het inkomen betaalt u een eigen bijdrage voor het (speciaal) basisonderwijs.

Schooljaar 2021 - 2022

Vragen?

Als u vragen hebt over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de medewerkers leerlingenvervoer, telefoonnummer (0299) 452 444.

Beslissing op de aanvraag

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op een juist en volledig ingevuld aanvraagformulier met noodzakelijke bijlagen. Uitstel met 4 weken is mogelijk. In dat geval ontvangt u schriftelijk bericht. Binnen 14 dagen nadat de beslissing is genomen, maken we dit aan u bekend.

Stadhuis Purmerend
Purmersteenweg 42
Purmerend

Postadres:

Postbus 15
1440 AA Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 444
e-mail: leerlingenvervoer@purmerend.nl

Rekeningnummer:

NL41 BNG H0285000748 gemeente Beemster

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 13.00 uur.