Leegstandwetvergunning

U kunt als eigenwoningbezitter gebruik maken van de Leegstandwet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden.

Om te kunnen verhuren op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen in de gemeente waar de woning staat.

  • Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt.
  • Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten en kan lege oplevering van de woning in geval van verkoop dus gegarandeerd worden.
  • Op basis van de Leegstandwet kan de gemeente een vergunning verlenen voor tijdelijke verhuur van de woning voor maximaal 5 jaar. Deze vergunning kan niet worden verlengd.

Beleid & Wetgeving

Leegstandwet

De vergunning kan worden afgegeven voor alle bestaande koopwoningen in de gemeente Beemster, waarbij:

  • het aantoonbaar is dat de woning in de verkoop staat, bijvoorbeeld doordat deze is terug te vinden op Funda.nl of door middel van een verkoopopdracht aan een makelaar

en

  • de woning op leegstand staat in de gemeentelijke basisadministratie (er mogen geen inwoners meer ingeschreven staan op dit adres).

Let wel: de aanvraag dient door ALLE eigenaren (of alle erfgenamen) van de te koopstaande woning te worden ondertekend.

Uitzonderingen

  • Woningen waarop een antispeculatiebeding met de gemeente Beemster van kracht is waarvan de loopduur nog niet is geëindigd, en/of
  • Woningen waarvoor een starterslening loopt van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht à € 109,75.

De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de leges zijn ontvangen.

  • De hypotheekverstrekker (indien van toepassing) zal moeten instemmen met de tijdelijke verhuur van de koopwoning.
  • Het verhuren van koopwoningen op grond van de Leegstandwet kan fiscale gevolgen  hebben. Zie voor informatie www.belastingdienst.nl of telefonisch op nummer 0800-0543.

U kunt de vergunning aanvragen door het aanvraagformulier Leegstandwet aanvraag vergunning te downloaden, in te vullen en op te sturen naar:

Gemeente Purmerend
t.a.v. Team Wonen en Wmo
Postbus 51
1440 AA in Purmerend

Let wel: de aanvraag dient door ALLE eigenaren (of alle erfgenamen) van de te koopstaande woning te worden ondertekend.

Met vragen kunt u contact opnemen met het Team Wonen tijdens het telefonisch spreekuur:

  • maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur via het algemene nummer van de gemeente Purmerend 0299-452452