Koninklijke onderscheiding aanvragen

Iemand komt in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding omdat hij/zij:

  • een briljante prestatie heeft geleverd in het werk,
  • als vrijwilliger een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de samenleving.

Het voorstellen en toekennen van Koninklijke Onderscheidingen gebeurt niet automatisch. Kandidaten moeten eerst worden voorgedragen. Iedereen kan een inwoner van onze gemeente voordragen.

De persoon die u voordraagt moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • betreffende persoon moet nog actief zijn op het moment dat de aanvraag indient
  • de persoon die u wilt voordragen woont in de gemeente Beemster
  • de verdiensten/activiteiten mogen niet te ver in het verleden liggen.
  • de periode waarover de verdiensten en prestatie(s) zich hebben uitgestrekt is belangrijk, denk hierbij aan een periode vanaf vijftien tot twintig jaar.

Lees meer informatie op http://www.lintjes.nl/.

Download het formulier van www.lintjes.nl om iemand voor te dragen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0299 682100.

Als u iemand voordraagt is het belangrijk dat u duidelijk kunt aangeven waarom.

  • Welke (vrijwillige) activiteiten heeft de voor te dragen persoon precies verricht?
  • Gedurende welke periode heeft deze persoon dit gedaan?
  • Zijn er anderen (mensen, besturen of instanties) die de voordracht willen ondersteunen?

Op tijd aanvragen

Het behandelen van een voorstel kost veel tijd. Gegevens worden grondig uitgezocht om de Koninklijke Onderscheiding terecht te kunnen geven. Vaak is een aanvraag niet gelijk compleet, dien de aanvraag daarom op tijd in.

Bestuurssecretariaat Beemster

Postbus 7

1462 ZG  Middenbeemster

tel. (0299) 68 21 00