Kinderopvangtoeslag

De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvangtoeslag.

U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Eigen bijdrage kinderopvang

Als u een WWB-uitkering ontvangt, een traject naar werk, een studie of een inburgerings- traject volgt en gebruik maakt van kinderopvang kunt u bij uw casemanager werk een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de kinderopvang.

Wijzigingen

Ontvangt u een WWB-uitkering en maakt u gebruik van kinderopvang en verandert er iets in uw reïntegratietraject-/inburgeringstraject, cursus of studie?
Bijvoorbeeld u stopt ermee, gaat een andere cursus volgen of het aantal uren wijzigt? Geef het dan meteen door aan uw casemanager werk van de afdeling Werk én aan de Belastingdienst via ‘Mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)