Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen.

Kijk op de website www.adoptie.nl voor meer informatie.

Heeft de rechtbank de adoptie in Nederland uitgesproken? 

Dan stuurt de griffier de akte met adoptiegegevens naar de gemeente waar het adoptiekind geboren is. Die gemeente verwerkt deze gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Is de adoptie in het buitenland uitgesproken? 

Dan moet u de nodige formaliteiten regelen als het adoptiekind in Nederland aankomt. Welke precies is afhankelijk van het land waar de adoptie plaatsvond en de rechtsgeldigheid van de uitspraak.

Voor informatie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie