IOAW-uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en als u:

  • op of na uw 50ste werkloos geworden en een volledige WW-uitkering heeft ontvangen. U kunt een IOAW uitkering aanvragen na afloop van uw, meer dan 3 maanden genoten, loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering);
  • op of na uw 50ste recht heeft gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden.

Voor een aanvraag van een IOAW uitkering meldt u zich bij de balie. Neem een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee bij de eerste melding voor een uitkering.

Wat is het vervolg?

U krijgt een intake afspraak met een casemanager van team Werk en Inkomen. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering. Als u in aanmerking komt voor een uitkering wordt er een afspraak voor een vervolggesprek met een casemanager gemaakt. Daarnaast zal een traject worden opgestart om te kijken welke mogelijkheden u nog heeft op de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk etc.

Werk en Inkomen

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres:

Postbus 15

Telefoon: (0299) 452 452
Mail: info@purmerend.nl

Rekeningnummer:

BNG 28.51.48.354, Gemeente Purmerend, Werk en Welzijn