Identiteitskaart

Een Nederlandse identiteitskaart is een reisdocument dat geldig is in de volgende landen:

Geldig in: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Geldigheid

De identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig.

U mag niet met een verlopen identiteitskaart in het buitenland reizen. Kinderen mogen vanaf hun geboorte een eigen identiteitskaart hebben.

Vingerafdrukken worden niet opgenomen in een identiteitskaart.

Kinderen

Elk kind moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben als het naar het buitenland gaat. Een bijschrijving in het paspoort van ouder(s) of voogd is niet meer geldig. Lees verder hierover op de website www.paspoortinformatie.nl

Als de pasfoto niet meer lijkt

In de Paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee zijn zich er wel van bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Als de pasfoto niet meer lijkt, kan dat een probleem opleveren.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Heeft een kind een andere achternaam dan de ouder waar het mee reist

Als kinderen een eigen reisdocument hebben, is het voor de marechaussee moeilijker te controleren of de ouder gezag heeft over het kind. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kind staat op www.defensie.nl/marechaussee/service/reizen_met_kinderen 
Hier vindt u ook toestemmingsformulieren.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u ervoor kiezen om de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Vermissing identiteitskaart

Als u uw identiteitskaart bent verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwjtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs) mee.

Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zjn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.  

Heeft u met spoed een identiteitskaart nodig?

Dan moet u de identiteitskaart vóór 13.00 uur aanvragen. De identiteitskaart kan dan de volgende dag of de dag daarop klaar zijn. U moet kunnen aantonen dat u met spoed een identiteitskaart nodig heeft ('dringend belang'). Voor de spoedopdracht betaalt u extra kosten aan het Rijk. Bij vermissing van een paspoort of identiteitskaart kunt u geen gebruik maken van de spoedprocedure.

Beleid & Wetgeving

Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Een Nederlandse identiteitskaart (NIK) vanaf 18 jaar kost € 56,80.

Het jeugdtarief voor personen tot 18 jaar is € 29,95.

Een spoedaanvraag kost € 48,60 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

U kunt een identiteitskaart aanvragen bij balie Burgerzaken

U moet een identiteitskaart persoonlijk komen aanvragen en ophalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Neem bij de aanvraag mee:

  • Alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten.
  • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit . zie: www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto
    Let op: In het stadhuis van Purmerend staat geen pasfotohokje.
  • Geld: bij elke balie kunt u pinnen. 
  • Tot en met 11 jaar: schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van beide ouders/voogd die het gezag hebben/heeft. Dit geldt ook als het kind al eerder een eigen reisdocument had. Gebuik hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument.
  • Eventueel proces-verbaal van vermissing.