Horeca festiviteit melding

Een (horeca)bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden (max. 12) incidentele festiviteiten per kalenderjaar organiseren waarbij de geluids- en lichtnormen minder streng zijn.
Het doen van een melding betekent geen totale vrijbrief. Het blijft verboden geluidshinder te veroorzaken, dit ter bescherming van omwonenden en de omgeving.

Beleid & Wetgeving

Artikel 2.17, 2.19, 2.20 en 4.113 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Zie op de website Overheid.nl voor de geldende regeling: Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2012artikel 4.3 - incidentele festiviteiten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Collectieve festiviteiten

Tijdens collectieve festiviteiten zijn de geluid- en lichtvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet van toepassing. Het betreft festiviteiten die (collectief) vanuit de horeca-inrichtingen plaatsvinden. Evenementen, in de open lucht, vallen niet onder deze regeling.

Meldt de activiteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, maak gebruik van het formulier melding horecafestiviteit.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)