Handtekening legaliseren

De 'legalisatie van een handtekening' verklaart dat uw handtekening op een bepaald document echt is. Uw handtekening op het document moet dan wel overeenstemmen met die op uw identiteitsbewijs.

U kunt dit bijvoorbeeld nodig hebben als u iemand uit het buitenland wilt uitnodigen (zie garantverklaring).

Beleid & Wetgeving

wetten.overheid.nl

Een handtekening legaliseren kost € 7,90.

Tip: Betaal met uw pinpas.

U kunt uw handtekening alleen persoonlijk laten legaliseren bij balie Burgerzaken Beemster

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).
U moet ter plaatse een handtekening op het document zetten.