Bodem/grond

Grond afgraven en verplaatsen

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) zelf grond afgraven en afvoeren naar een erkend inzamelpunt. Het is niet toegestaan grond in de openbare ruimte te storten. Voor het gebruiken van grond en de regels die hiervoor gelden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Grondverzet

Voor toepassing van grond met een hoeveelheid  vanaf 50 m3 is een melding verplicht. Dit gaat digitaal via Meldpunt bodemkwaliteit.nl.

Bodemkwaliteitskaart

Het verplaatsen en/of toepassen van de grond moet conform de bodemkwaliteitskaart plaatsvinden. Voordat grond wordt verplaatst moet de kwaliteit bekend zijn van zowel nieuwe grond als van de ontvangende bodem.

De bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Beemster geven aan of grond met of zonder kwaliteitsonderzoek mag worden verplaatst. Bekijk deze informatie op de website van de Omgevingsdienst-IJmond (zij voeren taken uit voor de gemeente Beemster) De strengste norm is leidend. Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten zijn niet geldig.

Beleid & Wetgeving

Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit
 

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)

Ook van belang: