Grondverzetmelding

Verplaatsen van licht verontreinigde grond of meer dan 50m³ schone grond moet u minstens 5 werkdagen van tevoren melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Het verplaatsen en/of toepassen van de grond moet conform de bodemkwaliteitskaart plaatsvinden.

Wanneer grond in de gemeente wordt verplaatst, ook voor hoeveelheden minder dan 50m³, mag deze de originele bodem niet verontreinigen. Voordat grond wordt verplaatst moet de kwaliteit bekend zijn van zowel nieuwe grond als van de ontvangende bodem. De bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Beemster geven aan of grond met of zonder kwaliteitsonderzoek mag worden verplaatst. De strengste norm is leidend. Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten zijn niet geldig.

Beleid & Wetgeving

Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit
Nota bodembeheer Waterland

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)