Gezag

Alle minderjarigen staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders of één van hen of een curator. Ouders die getrouwd zijn als hun kind wordt geboren, krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.

Over het tijdens hun huwelijk, of geregistreerd partnerschap, geboren kind oefenen een ouder en diens echtgenoot, of geregistreerde partner, die niet de ouder is gezamenlijk het gezag uit. Dit geldt niet als het kind ook in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder.

Bij echtscheiding blijft dit zo, tenzij u dit anders regelt bij de scheiding. Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn, of zijn geweest, kunnen samen ook het ouderlijk gezag uitoefenen. Hiervoor moet het kantongerecht een aantekening maken in het gezagsregister.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

De griffier van de rechtbank kijkt of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. Vanaf dat moment bent u samen verantwoordelijk voor het kind.

Heeft u een uittreksel uit het gezagsregister nodig, bijvoorbeeld als u naamswijziging wilt aanvragen voor uw minderjarige kind(eren)? Dan kunt u dit opvragen bij de sector familie van de betreffende rechtbank.

Beleid & Wetgeving

Burgerlijk Wetboek Boek 1
Besluit burgerlijke stand 1994
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • u doet samen het verzoek
 • u heeft als vader het kind erkend
 • u bent allebei meerderjarig (of de moeder is meerderjarig verklaard)
 • u bent niet getrouwd met elkaar en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap
 • u staat geen van beide onder curatele
 • een van u heeft al alleen het gezag
 • u bent allebei in staat het gezag uit te oefenen
 • u bent niet door de rechter ontheven uit het ouderlijk gezag
 • u heeft niet al eerder een aantekening in het gezagsregister laten maken voor hetzelfde kind

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechtbank kost niets.

Er zijn wel kosten verbonden aan de benodigde documenten.

 • geboorteakte (lees geboorteaangifte)

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Is uw kind niet in Nederland geboren of is de geboorteplaats onbekend? Dan moet u uw verzoek indienen bij de rechtbank in Amsterdam.

U vraagt het ouderlijk (gezamenlijk gezag) aan bij de griffier van de rechtbank van de gemeente waar uw kind geboren is. Voor Beemster is dit de rechtbank Haarlem. 

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • schriftelijk ondertekend verzoek (.pdf, 686kb)  tot gezamenlijk gezag door beide ouders
 • een origineel afschrift van de geboorteakte van uw kind, inclusief de akte van erkenning. De geboorteakte mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • geldige indentiteisbewijs van beide ouders

De documenten kunt u:

1. Afgeven bij:
    De Griffie van de Rechtbank Haarlem: Simon de Vrieshof (hoofdvestiging), Haarlem.
    Dat kan elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur.

2. Opsturen naar:
    Rechtbank Haarlem
    Afdeling Ouderlijk gezag
    Postbus 1621
    2003 BR Haarlem

U krijgt beiden na verwerking van de stukken een bewijs van registratie per post thuis gestuurd.