Geregistreerd partnerschap

Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u eerst een Verklaring van uw voorgenomen partnerschap afleggen.

Hiervoor moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm voor personen van verschillend en voor personen van gelijk geslacht. U bepaalt zelf in welke gemeente de partnerschapsregistratie wordt gesloten.

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

Door de omzetting verandert er niets in eventuele familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren.

Ontbinding geregistreerd partnerschap (met kinderen)

Dit kunt u niet bij de gemeente regelen. Uitsluitend een rechter kan een geregistreerd partnerschap ontbinden. De bescheiden hiervan moet u laten inschrijven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd.

Beëindiging geregistreerd partnerschap (zonder kinderen)

Dit kunt u niet bij de gemeente regelen. Als partners het eens zijn over de beëindiging kan een notaris of advocaat een overeenkomst en een verklaring van beëindiging van het geregistreerde partnerschap opmaken. De verklaring moet u laten inschrijven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd.

Voor vragen: burgerlijkestandenvreemdelingenzaken@purmerend.nl

Eén van de partners moet in Beemster ingeschreven staan voor de Verklaring van uw voorgenomen partnerschap of voor de omzetting van geregistreerd partnerschap in huwelijk.

Aangifte doen van partnerschapregistratie is kosteloos. Bekijk verder de tabel van trouwen, tarieven.

Lees de verschillen tussen Geregistreerd partnerschap en huwelijk

Meer over:

Trouwlocaties en ambtenaren

Informatie van de rijksoverheid over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Tabel van tarieven behorende bij de Legesverordening purmerend 2011

  • U kunt maximaal één jaar, maar uiterlijk twee weken voor de partnerschapsregistratie, aangifte doen.
  • Heeft één (of hebben beide) partner(s) in het buitenland gewoond? Dan is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk contact met ons opneemt.

Heeft u geen getuigen?

Dan kunt bij Burgerzaken om getuigen vragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Neem contact op met Burgerzaken Beemster. Dit geldt ook voor omzetting in een huwelijk. U hoort dan meteen welke documenten u moet meenemen.