Geheimhouding persoonsgegevens

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke persoonsgegevens instanties ontvangen van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

In enkele gevallen is het wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die verstrekt wordt aan:

  • verplichte vrije derden (zoals curatoren of advocaten voor het opstellen van dagvaardingen)
  • vrije derden; niet commerciële instellingen zoals verenigingen die subsidie krijgen van de gemeente of stichtingen met een maatschappelijk doel
  • de SILA: stichting interkerkelijke ledenadministratie. Een verzoek om geheimhouding voor de SILA betekent niet dat de inschrijving in hun register automatisch wordt beëindigd. U moet zelf het kerkgenootschap verzoeken uw persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.

1. Direct aanvragen met DigiD

2. Bij balie Burgerzaken Purmerend: openingstijden. Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).

3. Schriftelijk

Stuur uw schriftelijk verzoek met een kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) naar team Burgerzaken.