Geboorteaangifte

U moet de geboorte van een kind aangeven bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het kind geboren is. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte.

Tot aangifte verplicht is de vader. Tot aangifte bevoegd is de moeder. Als een van beide ouders is ingeschreven in Nederland, dan schrijven wij het kind in op zijn of haar woonadres.

Als de vader ontbreekt of verhinderd is, is tot aangifte verplicht:

 • iedereen die bij de geboorte aanwezig was
 • de bewoner van het huis waar het kind geboren is, of
 • het hoofd van een inrichting (verplegings- of verzorgingsinstelling; gevangenis).

Geboorteakte

Bij de aangifte maken wij een geboorteakte op. Deze akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de persoonsadministratie. Geef bij de geboorteaangifte de juiste spelling van alle namen op. Als de akte is ondertekend, kunnen we deze niet zomaar wijzigen. Lees de geboorteakte dus goed na voordat u hem ondertekent.

Bekijk het schema geboorteaangifte op het tabblad Meer informatie

Beleid & Wetgeving

Burgerlijke Wetboek, Boek 1, artikel 4,5, 19 t/m 19e
Wet basisregistratie personen
Algemene termijnenwet
Besluit Burgerlijke Stand

Een geboorteaangifte is kosteloos. Een afschrift van de geboorteakte kost € 13,40.

Schema geboorteaangifte

Is uw kindje geboren op:

zondag -      doe dan aangifte op maandag, dinsdag of woensdag

maandag -   doe dan aangifte op dinsdag, woensdag of donderdag

dinsdag -     doe dan aangifte op woensdag, donderdag of vrijdag

woensdag -  doe dan aangifte op donderdag, vrijdag of maandag

donderdag - doe dan aangifte op vrijdag of maandag

vrijdag -       doe dan aangifte op maandag of dinsdag

zaterdag -    doe dan aangifte op maandag of dinsdag

(tijdens opening stadhuis op donderdagavond is het niet mogelijk geboorteaangifte te doen)

Als de moeder getrouwd is, is het kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee zij gehuwd is. Is de moeder niet gehuwd, dan kan het kind met haar toestemming worden erkend. Dit kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

Keuze voornaam

In principe kunt u iedere voornaam kiezen, die niet onbehoorlijk of ongepast is.

Keuze achternaam

Ouders mogen zelf de achternaam van hun eerste kind kiezen; die van de vader of die van de moeder. Deze keuze geldt dan ook voor de volgende kinderen in het gezin. 

 1. Als u getrouwd bent en u wilt dat het kind de achternaam van de vader krijgt, hoeft u niets te doen. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u bij de Burgerlijke Stand naamskeuze doen. Dit kan voor of tijdens de geboorteaangifte.
 2. Als u niet getrouwd bent dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als u de achternaam van de andere ouder wilt kiezen, moet u bij de Burgerlijke Stand erkenning en naamskeuzedoen. Dit kan alleen op afspraak. Beide ouders moeten hierbij aanwezig zijn. Het is verstandig als u dit al vóór de geboorte regelt. Van de erkenning en naamskeuze maken wij een akte op. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Erkenning

Een man die niet gehuwd is met de moeder van een kind kan in principe toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit heet erkenning en kan ook al voor de geboorte plaatsvinden. De moeder moet hiervoor toestemming geven.
Bij erkenning van het eerste kind kiest u ook de achternaam.

Gezag

 1. Als u getrouwd bent heeft u automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. Als u niet getrouwd bent, heeft de moeder het ouderlijk gezag.
 2. Als de man een kind erkend heeft, heeft hij niet automatisch ook het ouderlijk gezag over het kind. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank in het rayon waar het kind geboren is. Voor Beemster is dit de rechtbank te Haarlem. Zolang het ouderlijk gezag niet geregeld is, heeft alleen de moeder gezag.
 3. Het formulier 'Tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag' vindt u op www.rechtspraak.nl

Lees meer hierover op de website www.rijksoverheid.nl

U kunt een geboorte aangeven bij balie Burgerzaken Beemster Openingstijden of in het stadhuis Purmerend Openingstijden

Neem bij de geboorteaangifte mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) van de aangever
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) van de moeder

en indien aanwezig:

 • trouwboekje
 • erkenningsakte
 • akte van naamskeuze