Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

U kunt digitaal aangifte doen met DigiD of naar de balie Burgerzaken in het stadhuis komen. Hiervoor maakt u een afspraak: 0299 - 452 452.

Tot aangifte verplicht is de vader. Tot aangifte bevoegd is de moeder. Als een van beide ouders is ingeschreven in Nederland, dan schrijven wij het kind in op zijn of haar woonadres.

Als de vader ontbreekt of verhinderd is, is tot aangifte verplicht:

  • iedereen die bij de geboorte aanwezig was
  • de bewoner van het huis waar het kind geboren is, of
  • het hoofd van een inrichting (verplegings- of verzorgingsinstelling; gevangenis).

Geboorteakte

Bij de aangifte maken wij een geboorteakte op. Deze akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de persoonsadministratie. Geef bij de geboorteaangifte de juiste spelling van alle namen op. Als de akte is ondertekend, kunnen we deze niet zomaar wijzigen. Lees de geboorteakte dus goed na voordat u hem ondertekent.

Bekijk het schema geboorteaangifte op het tabblad Meer informatie

Beleid & Wetgeving

Burgerlijke Wetboek, Boek 1, artikel 4,5, 19 t/m 19e
Wet basisregistratie personen
Algemene termijnenwet
Besluit Burgerlijke Stand

Een geboorteaangifte is kosteloos. Een afschrift van de geboorteakte kost € 13,40.

Schema geboorteaangifte

Is uw kindje geboren op:

zondag -      doe dan aangifte op maandag, dinsdag of woensdag

maandag -   doe dan aangifte op dinsdag, woensdag of donderdag

dinsdag -     doe dan aangifte op woensdag, donderdag of vrijdag

woensdag -  doe dan aangifte op donderdag, vrijdag of maandag

donderdag - doe dan aangifte op vrijdag of maandag

vrijdag -       doe dan aangifte op maandag of dinsdag

zaterdag -    doe dan aangifte op maandag of dinsdag

(tijdens opening stadhuis op donderdagavond is het niet mogelijk geboorteaangifte te doen)

Als de moeder getrouwd is, is het kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee zij gehuwd is. Is de moeder niet gehuwd, dan kan het kind met haar toestemming worden erkend. Dit kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

Naamskeuze

Erkenning

 

Gezag

 

Geboorte aangeven met DigiD

U kunt een geboorte ook bij de balie Burgerzaken in het stadhuis Purmerend Openingstijden Maak hiervoor een afspraak: 0299 -452 452.

Neem bij de geboorteaangifte mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) van de aangever
  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) van de moeder

en indien aanwezig:

  • trouwboekje
  • erkenningsakte
  • akte van naamskeuze