Erkenning

Voor het regelen van de erkenning moet u een afspraak maken. Lees op het tabblad Aanvragen hoe dat moet.

Erkenning is het juridisch vastleggen van het vaderschap bij de Burgerlijke Stand. Door de erkenning krijgt u ook verplichtingen over de opvoeding en verzorging van het kind. Voor erkenning hebt u altijd toestemming nodig van de moeder.

Wanneer erkenning regelen

 • Tijdens de zwangerschap
 • bij de geboorteaangifte of
 • op elk moment ná de geboorte

Lees alles over de naamskeuze

Akte

Erkent u uw kind tijdens de zwangerschap, dan krijgt u een afschrift van de erkenningsakte. Deze moet u meenemen bij de geboorteaangifte.

 • degene die een kind wil erkennen, moet minimaal 16 jaar oud zijn
 • er mogen tussen de moeder en de erkenner geen familiebanden bestaan die een huwelijk wettelijk onmogelijk maken
 • als het kind jonger dan 16 jaar is, moet de moeder vooraf schriftelijke toestemming geven;
 • als het kind 12 jaar of ouder is, moet het vooraf schriftelijke toestemming geven;
 • als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, moeten zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven;

Nationaliteit

 • Is een kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 erkend door een Nederlandse man, maar heeft het toen niet de Nederlandse nationaliteit gekregen? Als de erkenner het kind inmiddels meer dan drie jaar opvoedt en verzorgt, dan kunt u alsnog het Nederlanderschap aanvragen via Nederlanderschap, Optie.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar met een niet-Nederlandse moeder en een Nederlandse erkenner krijgen door erkenning automatisch de Nederlandse nationaliteit.
  Is het kind 7 jaar of ouder? Dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit als de erkenner binnen een jaar na de erkenning zijn biologisch vaderschap aantoont.

Voor meer informatie kunt u bellen met Burgerzaken.

U en uw partner (en eventueel het betreffende kind als dit ouder dan 12 jaar is) moeten persoonlijk samen naar Burgerzaken komen.

Maak hiervoor een afspraak: 0299 - 452 452. Openingstijden

In bepaalde gevallen kan de moeder ook schriftelijke toestemming geven. Zij hoeft dan niet in persoon bij de erkenning aanwezig te zijn.

Neem van iedereen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) mee naar de afspraak.