Dwangsom

Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.

Als de gemeente niet op tijd beslist kunt u de gemeente een brief sturen waarin u meldt dat de gemeente te laat is met beslissen. De gemeente heeft na deze zogenoemde ingebrekestelling nog twee weken de tijd om de beslissing te nemen. Als u na twee weken nog geen beslissing heeft dan,

1. verbeurt de gemeente automatisch een dwangsom, daar hoeft u niets voor te doen,
2. kunt u direct in beroep bij de rechter, dus zonder eerst bezwaar te maken tegen het niet tijdig nemen van de beslissing.

Wat is tijdig?

In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag staat vermeld binnen welke termijn de gemeente moet beslissen. Het kan zijn dat die termijn verandert; daarover leest u meer in de folder die u bij de ontvangstbevesting heeft ontvangen.

Meer informatie over deze wet vindt u in de folder die u bij de ontvangstbevestiging heeft gekregen. U kunt ook informatie vinden op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.