Dagbesteding

Bij dagbesteding gaat u een of meerdere dagdelen per week naar een locatie. Daar worden diverse activiteiten aangeboden.

Het doel is dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, mee kunnen blijven doen in de maatschappij en contacten hebben met anderen. Dagbesteding ontlast bovendien mantelzorgers die intensief zorg bieden. Dagbesteding wordt ook wel begeleiding groep genoemd.

Voor wie?

Dagbesteding is bedoeld voor mensen die door een ziekte of beperking moeite hebben om thuis de dag zinvol door te brengen. Het gaat veelal om mensen die niet (meer) sociaal vaardig zijn, fysieke en/of psychische beperkingen hebben en soms probleemgedrag vertonen. U komt pas in aanmerking voor dagbesteding als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt voor u zijn.

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, het abonnementstarief. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19 per maand, tenzij u gehuwd bent of samenwoont en minimaal 1 van u nog onder de AOW-gerechtigde leeftijd is. Dan betaalt u € 0,00.

De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt zolang u gebruik maakt van de Wmo, maar nooit meer dan de kostprijs van de hulp of voorziening.

Wie levert dagbesteding?

De gemeente heeft met een groot aantal instellingen contracten afgesloten voor dagbesteding. Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een geregistreerde aanbieder naar eigen keuze.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket Wmo via (0299) 452 555. Het Loket Wmo is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt gedurende deze tijden ook langskomen bij het Loket Wmo in het stadhuis van de gemeente Purmerend (Purmersteenweg 42). Een e-mail sturen kan altijd naar loketwmo@purmerend.nl.