Computers voor middelbare scholieren

Kinderen werken op de middelbare school steeds meer met computers. Om geen achterstand te krijgen vindt de gemeente het belangrijk dat alle middelbare scholieren de beschikking kunnen hebben over een 'huiswerkcomputer'.

Voor Purmerenders met een laag inkomen is de aanschaf van een computer een grote kostenpost. Daarom is het mogelijk om via de gemeente een huiswerkcomputer aan te schaffen.

Deze regeling geldt voor middelbare scholieren tot 18 jaar, die thuis geen laptop of computer hebben of een die ouder is dan 5 jaar.

Hoe hoog is de vergoeding?

Een verstrekking kan in natura. U krijgt dan een PC met printer en installatie van een door de gemeente aangewezen leverancier. Of u kunt kiezen voor een bijdrage in de kosten van aanschaf van een computer of laptop met printer en benodigde software op basis van een door de u ingediende rekening. Maximaal kan hiervoor € 625,00 worden verstrekt.

  • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm.
  • U heeft ten minste één kind onder de 18 jaar, dat middelbaar onderwijs volgt.
  • U heeft thuis geen computer, of uw laptop of computer is ouder dan 5 jaar.

Bekijk de inkomensgrenzen per maand

U kunt deze regeling aanvragen met een apart aanvraagformulier.
Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Werk en Welzijn, tel. (0299) 452 452.

Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl