Compensatieregeling eigen risico ziektekostenverzekering

In 2021 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De compensatie eigen risico over 2021 kan nog aangevraagd worden. Uiterlijk 1 maand na afrekening van het eigen risico van de ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat het eigen risico voor meer dan € 200,00 is verbruikt.

Hoe hoog is de vergoeding?

De tegemoetkoming bedraagt per jaar € 200,00 per persoon.

U bent 18 jaar of ouder.

U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de op van toepassing zijnde bijstandsnorm,  en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm.

U heeft het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,- of meer opgebruikt.

U dient bij deze regeling een nota te overleggen.

Bekijk de inkomensgrenzen per maand

Met vragen kunt u contact opnemen met team Werk en inkomen van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl