Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Voor de collectieve verzekering heeft de gemeente afspraken gemaakt met Zilveren Kruis Achmea.

Voor deelnemers, die gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente een Optimaal verzekering. U kunt kiezen uit drie soorten aanvullende Optimaal verzekeringen.

Een Optimaal 3 verzekering is bijvoorbeeld duurder, maar er wordt dan ook meer vergoed. Het is dan ook aan te raden om de drie aanvullende verzekeringen met elkaar te vergelijken en te bekijken welke verzekering het beste bij u past.

U dient er wel rekening mee te houden dat als u een goedkopere Optimaal verzekering heeft afgesloten en uiteindelijk toch kosten maakt die bijvoorbeeld in de Optimaal 3 verzekering wel vergoed wordt, u deze kosten zelf moet betalen.

U heeft immers met een goedkopere verzekering ook een lagere premie betaald. Deze besparing kunt u hiervoor gebruiken. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is dan ook maatwerk.

Helaas kunnen wij u geen advies geven. Voor informatie over de verschillende pakketten, kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis Achmea.

Verder is mogelijk om via Zilveren Kruis Achmea te sparen voor het verplicht eigen risico. Het bedrag van € 385,00 wordt in 10 maandelijkse termijnen ingehouden. Na afloop van het betreffende jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakt kosten. Als u het verplicht eigen risico niet geheel hebt opgebruikt, ontvangt u het verschil retour.

Voor inwoners van Beemster met een bijstandsuitkering wordt de premie ingehouden op de uitkering en direct doorbetaald aan Zilveren Kruis Achmea.
Als u er voor kiest om geen aanvullende- en tandartsverzekering af te sluiten, kunt u voor hogere medische kosten komen te staan. Wij wijzen u erop dat u in dat geval geen beroep op de bijzondere bijstand kunt doen voor deze kosten.

Met vragen kunt u contact opnemen met team Werk en inkomen van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl

  • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm.
  • U heeft de keuze uit drie aanvullende verzekeringen (van 1 ster tot 3 sterren). Bij een aanvullende verzekering van 1 of 2 sterren kunt u alleen een tandartsverzekering 1 ster afsluiten. Bij een 3 sterren aanvullende verzekering kunt u alleen een tandartsverzekering 2 sterren afsluiten. Een tandarts verzekering is niet nodig als u een volledige gebitsprothese heeft.

 

Bekijk de inkomensgrenzen per maand

Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl

De premie voor deze collectieve aanvullende ziektekostenverzekering wordt vastgesteld door Zilveren Kruis Achmea.

Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl

Aanvragen

Bent u al collectief verzekerd via de gemeente?

Dan hoeft u niet opnieuw aan te vragen.

Als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea, u voldoet aan bovenstaande voorwaarden en u bent nog niet collectief verzekerd bij de gemeente, dan kunt u een aanvraag indienen voor een aanvullende Optimaal-verzekering.

Extra informatie

www.zilverenkruis.nl
(071) 7510033, op werkdagen van
8.00 tot 18.00 uur.

Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl

Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend.

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (0299) 452 452.

U kunt ons ook mailen met uw vragen op emailadres: meerdoen@purmerend.nl