Collecteren - vergunning

In Beemster is een vergunning vereist voor het openbaar inzamelen van geld voor een goed doel (collecteren). Het werven van donateurs staat gelijk aan collecteren.

Landelijk collecterooster

Jaarlijks stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving een landelijk collecterooster op. Instellingen (met CBF-erkenning) die op het collecterooster staan, kunnen in Beemster in aanmerking komen voor een vergunning. Een vergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en geeft toestemming voor het houden van een collecte in de gemeente. Bekijk het landelijk collecterooster op de website van het CBF.

Instellingen die niet op het collecterooster staan

Op het collecterooster staan vrije perioden vermeld. De vrije periode is alleen bedoeld voor plaatselijke instellingen en instellingen die niet in het landelijk collecterooster zijn opgenomen. Instellingen die niet op het landelijk collecterooster staan, kunnen voor het collecteren in een vrije periode een vergunning aanvragen.

Zie op de website Overheid.nl de geldende regeling: Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2012: artikel 5.13: Inzameling van geld of goederen.

Een instelling (met CBF-erkenning) moet jaarlijks vóór 1 januari (na bekendmaking van het landelijk collecterooster) aan de gemeente doorgeven of ze van de gereserveerde periode gebruik maakt.

Wanneer het collecteren door een instelling in de gereserveerde periode vervalt, wordt die betreffende periode als vrije periode aangemerkt. Het landelijk collecterooster is in te zien op de website van het CBF.

Veel fundraisorganisaties vragen, namens instellingen die voorkomen op het landelijk collecterooster, een vergunning aan voor het collecteren tijdens de vrije periode. Hiervoor wordt geen vergunning verleend.

Vrije periode

Voor een vergunning voor het collecteren in een vrije periode gelden de volgende voorwaarden:

  • de in te zamelen middelen worden besteed aan een doel dat niet wordt vertegenwoordigd door een instelling die wel op het collecterooster staat,
  • het doel waarvoor ingezameld wordt ligt niet in de controversiële sfeer en stuit niet op weerstand bij de bevolking,
  • bij huis-aan-huis inzameling of inzameling op de openbare  weg is er voor de desbetreffende periode niet eerder een vergunning afgegeven.

De legeskosten voor de vergunning zijn  € 47,00.

Centraal Bureau Fondsenwerving voor het landelijk collecterooster.

U kunt een vergunning aanvragen waarin u aangeeft in welke week en voor welk doel u wilt collecteren. Doe de aanvraag digitaal: Aanvraagformulier collecteren

Voor een vergunning gelden de volgende eisen:

  • de aanvrager komt voor op het collecterooster;
  • de aanvrager is in het bezit van het CBF-erkenning of een CBF-verklaring; (Kijk hier voor het aanvragen van een CBF-erkenning of een CBF-verklaring);
  • de aanvrager is niet in het bezit van een CBF-erkenning of een CBF-verklaring, maar kan middels een akte van oprichting, statuten etc. aantonen dat de instelling betrouwbaar is.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden