Brandveilig gebruik gebouwen

Beheert u een bedrijf of instelling? Vanwege de brandveiligheid moet u bij een bepaald gebruik van een bouwwerk of inrichting een gebruiksmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is verplicht voor een bouwwerk of inrichting waarin meer dan 50 mensen kunnen verblijven, en waarin niet wordt geslapen.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is verplicht wanneer:

  • aan meer dan 4 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft. Voorbeelden hiervan zijn: verzorgingstehuizen en hotels.
  • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf wordt verschaft
  • aan meer dan 4 personen woonverblijf wordt verschaft, anders dan een huishouden per woning.

Wijziging inrichting of (bedrijfs)activiteit?

Bij een wijziging in het gebruik van uw bouwwerk of inrichting moet u een nieuwe gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen.

Evenement organiseren?

Wanneer u een evenement organiseert heeft u ook een vergunning tijdelijk gebruik brandveiligheid nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning kunt u het aanvraagformulier evenementenvergunning gebruiken. Ga hiervoor naar het product 'Evenementenvergunning' of neem contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Beleid & Wetgeving

Bouwbesluit 2012 (pdf)
Regeling Bouwbesluit 2012

Brandbeveiligingsverordening 2012
Artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo

De leges voor de omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik, zijn gebaseerd op de totale gebruiksoppervlakte van het bouwwerk of de inrichting (art. 2.1. lid 1 onder d Wabo, art. 2.12.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken).

De leges zijn € 1.110,60.

In het informatieblad Bouwbesluit 2012 (pdf) kunt u meer informatie vinden over het brandveilig gebruik.

Op http://www.rijksoverheid.nl/ is meer informatie te vinden over het brandveilig gebruik van bouwwerken of inrichtingen.

U kunt digitaal een gebruiksmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl, ook bijlagen kunt u elektronisch bijsluiten. Het digitale meldingsformulier of aanvraagformulier omgevingsvergunning kunt u ook uitprinten, invullen en persoonlijk of via de post indienen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Bedrijven hebben eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden