Bouwtoezicht

Gemeentelijke bouwinspecteurs komen regelmatig uw bouwwerk controleren om te zien of er bouwtechnisch goed wordt gebouwd. Doet u iets niet volgens afspraak, de regels of de verleende omgevingsvergunning dan kunnen zij ingrijpen, vooral als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid. U loopt dan het risico dat de bouwwerkzaamheden worden stilgelegd, een verbod tot in gebruik nemen of een dwangsom wordt opgelegd, of dat u het bouwwerk moet aanpassen of afbreken. Dat kan vervelende financiële gevolgen hebben.

Bij de controle worden de Woningwet, de Bouwverordening 1992 en het Bouwbesluit in acht genomen.

Bedrijven, ondernemers en burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bouwwerk, dat voldoet aan de eisen die de wet stelt aan bouwtechniek en veiligheid.

Beleid & Wetgeving

Plaatselijke verordeningen:
Bouwverordening

Wetgeving:
Woningwet
Wro
Bouwbesluit 2012 (pdf) 
Regeling Bouwbesluit 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bouwbesluitonline.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)