Bouwarchief

Informatie over bouw- en omgevingsvergunningen uit het archief opvragen

De informatie over bouwvergunningen t/m 2010 bevindt zich in het Waterlands Archief. Openingstijden en meer info

Verleende bouw- en omgevingsvergunningen van ná 2010 kunt u digitaal aanvragen.

Per 1 februari 2019 innen we leges per aanvraag.

De hoogte van de leges is afhankelijk van hoeveel verwerkingstijd nodig is voor de aanvraag van het archiefstuk. Houdt u rekening met een gemiddelde verwerkingstijd van circa 45 minuten. Na afloop ontvangt u een factuur.

In de Legesverordening Beemster staan de regels en afspraken die zijn gemaakt over de leges voor aanvraag van archiefstukken. U vindt de tabel van tarieven 2019 onderaan, na de ondertekening.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)